Elles Utemat på Hållbarhetsveckan i Gislaved 1-2 oktober

Hållbarhetsveckan är ett årligt event där Gislaveds kommun och andra intresserade bjuder in till en vecka med aktiviteter kring hållbarhet.

Det är en vecka med diskussion och inspiration, kunskapsberikande aktiviteter och goda möten i olika former. Syftet är att tillsammans inspirera, engagera och arbeta för en hållbar utveckling samt att öka medvetenheten och kunskapen om de globala målen för hållbar utveckling.

Under lördagen och söndagen 1-2 oktober håller Elles Utemat en rad kurser som är helt gratis för medborgarna! Eldkurs med eldtävling, svampkurs med svampprovning samt utematlagningskurs.

Läs mer och boka in dig på spännande aktiviteter här:

https://www.gislaved.se/bygga-bo-och-miljo/samhallsutveckling-och-hallbarhet/hallbar-utveckling/hallbarhetsveckan